Çarşamba 26 Nis 2017
anasayfa resim 3

Prof. Yavuz Aksoy Kişisel Sitesi

Yavuz Aksoy'un YTÜ 2016-2017 Akademik Yılı Açılış Töreninde verdiği "YTÜ'nün Eğitim ve Bilim Serüveni" adlı ilk dersini dinlemek için tıklayınız...

Biyografik Yavuz Aksoy videosu için tıklayınız...

Yaşam boyu edindiğim bilgi ve deneyimlerimi ve de anılarımı sizlerle paylaşmak için bu siteyi kurdum. Değişik alan ve konularda yaptığım çalışmaları ve buralara nasıl geldiğimi  “Yaşamıma Dair” başlığı altında okuyacaksınız. Yaşadığım çok renkli zamanları konu ederek, farklı ortamlarda ne gibi uğraşlar verdiğimden söz edeceğim. Bu kadar karmaşık ve o derecede yüklü bir yaşam programının altından nasıl kalktığımın tanığı olacaksınız. Sitemde bu alanlara ilişkin bölümler açılmıştır. İzlemenizi öneririm.

Bu sitenin oluşmasında büyük bir gayret gösteren ve kurulumu gerçekleştiren iki sevgili kızıma, Alev Gülsün ve Neşe Aksoy'a sonsuz teşekkürler.

Siteme Hoş Geldiniz !

Prof. Yavuz Aksoy

SİTEDEKİ YENİLİKLER

Son Yenilikler :

Kitaplarım sekmesinde Bilim Tarih Felsefe kitaplarında Salih Zeki Yaşam Öyküsü ve Eserleri bölümüne Salih Zeki'yi anma gününe ait fotograf eklendi.

Akademisyen Kimliği sekmesinde Konferanslar-Paneller bölümünde Salih Zeki'yi anma gününe ait fotograf eklendi.

Daha önceki yenilik bildirimleri :

(İlgili sayfaya gitmek için yenilik üzerini tıklayınız)

Kitaplarım sekmesinde 'Kitaplar Hakkında Söylenenler' bölümü eklendi. Bölümde Erdal İnönü'nün ve diğer bazı kişilerin kitaplarım hakkında yazdıkları mektuplar ve yazılar yer alıyor.

Kitapları sekmesinde :
Elektronik Kitaplar bölümünde
Felsefeye ilgi duyanlar için METAFİZİK [Osmanlıca'dan Çeviri]
Yavuz Aksoy'un müzikolog olarak kaleme aldığı bir hayat hikayesi :
Konserlerden sekmesinde :
Bestesi ve güftesi Yavuz Aksoy'a ait şarkı
Bestesi Yavuz Aksoy'a ait şarkı
Musiki Yaşantısı sekmesinin;
Safiye Ayla ile ilgili anılar bölümünde :
Koro ile Safiye Ayla birlikteliği bölümünde :
Yavuz Aksoy ud ile solistlere refakat ediyor:
Musiki Yaşantısı sekmesinde:
Şiirleri sekmesinde :
Emeklilik Yaşamı sekmesinde:
Yaşamı/Lise Yılları sekmesinde:
Yaşamı/Profesyonel Hayatı sekmesinde:
 

Köşe Yazısı

SEZGİNİN GÜCÜ

Matematik ile ilgili tanımların hemen hepsinde sezgi sözcüğü mutlaka yer alır. Çünkü sezgi matematikçilerin kullandığı araçlardan biridir. Gerçekte sezgi, akılyürütmenin bir aracıdır. Herkesten çok bilim insanlarının ve başta matematikçilerin bu kavrama bağımlılığı kaçınılmazdır. Bu gerçekten yola çıkarak bu ayın köşe yazısını bu konuya ayırdım.

Sezgi, sezmek fiilinden türetilmiş bir sözcük... Gerçeğin, akılyürütmeye ve deneye başvurmaksızın, doğrudan doğruya elde edilen bilgisi olarak tanımlanır. Bir olayın olacağını ya da olduğunu hissettiren us dışı, kanıtlanamaz duygu ya da önsezidir. Sezgiye bağlı bilgi ise kanıtlanmaya gerek görülmeyen dolaysız bilgidir.

Aydınlanma Çağı'ndan itibaren (1450-1650) bilim insanları ve özellikle matematik ile uğraşanlar bu konuya girdiler ve derinlemesine bilgiler sundular. Bunların başında Fransız filozof ve matematikçisi René Descartes gelir. O henüz matematik ikinci sınıf bir bilim sayılırken, ortaya attığı ilginç iddialar ile konuya dikkat edilmesinin önünü açmıştır. Bunların başında doğru - yanlış tanımı gelir. Bu tanım henüz, günümüzde dahi yapılabilmiş değildir. Çünkü bunlar soyut kavramlardır. Burada doğru tanımı yapılırken yanlış ; yanlış tanımı yapılırken doğru kullanılmayacaktır. Eğer aksi yapılırsa, o zaman kendisi tanımlanmamış bir sözcükle tanım yapılmaya kalkılmış olur ki bu kabul edilemez. Bu iki sözcüğü herkes kullanıyor ; hem de olması gerektiği gibi. Yanlış olanı, doğru olanı tanımlamak, örneklemek kolay. Ama salt doğru ve yanlışı tanımlamak olanaksızdır. Demek ki bunlar sezgi gücümüz ile içselleştirdiğimiz kavramlardır. Descartes bu ve buna benzer örnekleri verip tartıştıktan sonra, dinleyenlerine bunun yanıtının matematik içinde olduğunu söylüyordu. Böylece matematikteki sezgi gücünü ortaya koyuyordu.

Descartes'te sezgi, şeylerin dolaysız ve kesin bilgisidir. Zihnin başta gelen işlemlerinden biridir. Böylece herkes var olduğunu, düşündüğünü bilir. Bundan yola çıkarak Descartes " Düşünüyorum ! O halde varım ! " demiştir.

Bir başka Fransız düşünürü  H.Poincaré sezgiyi, bilim alanında, yargı kadar güvenilir bulur. O şöyle der :  " Bize gizli ilişkileri, uyumları keşfettiren şey bu duygudur. ; bu matematiksel sezgidir. " ... Ve devam eder : " Mantıkla kanıtlarız ; sezgiyle icat ederiz ! ".

Bergson'da sezgi içgüdüsel bir bilgi anlamı kazanır, ama Bergson buna, nesneyi içten kavrayan, ona bağlanmayı sağlayan sanatsal bir anlam verir.

Sezgicilik : Matematiksel özlüklerin ancak sezgi yardımıyla kurulabileceğini ileri süren mantık öğretisidir.

Şimdi önümüzde Türk ulusu olarak test edileceğimiz bir sezgi sınavı var. 16 Nisan günü oylarımızı verirken, en çok gereksinmemiz olan şey, herkes için güçlü bir sezgidir.

Ziyaretçi Sayısı

Şu anda 1 konuk çevrimiçi

Babamın Hikayesi

Tıklayınız >> Tıklayınız >>

Kitaplarımdan İsteyiniz!

KİTAPLARIMDAN İSTEYİNİZ !

Yayımlanmış kitaplarımdan bazıları, yazar hakkı ya da özel baskılar nedeniyle elimde fazlalık olarak bulunmaktadır. Bunları ÜCRETSİZ olarak ve sadece kapıda ödenecek KARGO ÜCRETİ karşılığı edinmek isteyenlere HEDİYE edeceğim. Kitapların listesi aşağıda olup kitaplar hakkındaki ayrıntılı bilgiler sitede KİTAPLAR ile ilgili dosyada bulunmaktadır.
Bu kitaplardan sadece BİR ADET istenebilir. Herkese yetişmesi için ...
yavuzaksoy36@gmail.com
adresine teslim adresi ve telefon numarası ile istenilen kitabın adı bildirilmelidir. YURTİÇİ Kargo ile en kısa sürede adresinize gönderilecektir.
Sitemin Değerli Ziyaretçisi !
İstem yapılabilecek kitaplarım şunlardır :
[Tükenen kitap listeden kaldırılacaktır.]

* EVREN'DEN ATOM'A
* BİLİMLER SÖZLÜĞÜ
* MATEMATİK [VE] TARİHİ CİLT 2
* MATEMATİK [VE] TARİHİ CİLT 4
* YAŞANAN MATEMATİK CİLT 1
* YAŞANAN MATEMATİK CİLT 2
* OSMANLICA-TÜRKÇE MATEMATİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
* SEVGİ DAMLALARI [ŞİİRLERİM]

ELEKTRONİK KİTAPLAR

HEDİYE ETTİĞİM YAYINLARIMIN SAYISI 503'E ULAŞTI ...

MATEMATİK VE TARİHİ  CİLT 1 ~  2 AD
MATEMATİK VE TARİHİ  CİLT 2 ~  19 AD
MATEMATİK VE TARİHİ  CİLT 3 ~ 29 AD
MATEMATİK VE TARİHİ  CİLT 4 ~ 20 AD
YAŞANAN MATEMATİK  CİLT 1 ~ 26 AD
YAŞANAN MATEMATİK  CİLT 2 ~ 27 AD
YAŞANAN MATEMATİK  CİLT 3 ~ 26 AD
EVREN'DEN ATOM'A  ~  35 AD
ÇAĞDAŞ BİLİM  ~ 1 AD
SALİH ZEKİ YAŞAMI VE ESERLERİ ~ 2 AD
SEVGİ DAMLALARI [ŞİİRLER]  ~ 14 AD
DİFERANSİEL DENKLEMLER  CİLT 1 ~ 14 AD
INTEGRAL DENKLEMLER  CİLT 1  ~ 2 AD
MODERN MANTIK  ~ 20 AD
BOOLE CEBİRİ VE LOJİK DEVRE SENTEZİ ~ 14 AD
BULANIK MANTIĞA GİRİŞ  ~ 2 AD
BİLİMLER SÖZLÜĞÜ  ~ 21 AD
DÜNYA MATEMATİKÇİLERİ  ~ 4 AD
OSMANLICA TÜRKÇE MATEMATİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ~ 27 AD
BU DA BENİM HİKAYEM  ~  26 AD
YILDIZ ÜNİVERSİTESİ VAKIF VE DERNEKLERİ ~ 37 AD
BİLİM-FELSEFE-TIP VE TEKNOLOJİ TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR ~ 2 AD
OSMANLI'DA VE TÜRKİYE'DE MATEMATİK EĞİTİMİ VE İLK MATEMATİKÇİLER ~ 5 AD
METAFİZİK [OSMANLICADAN ÇEVİRİ]  ~ 20 AD
ONLARIN HİKAYESİ [N.KÖKDEŞ - N.HUNCA]  ~ 10 AD
GEOMETRİ [ATATÜRK]   ~ 91 AD
BANA YILDIZI ANLAT ~ 3 AD
Y.T.Ü.NİN 100 YILLIK TARİHİ ~ 4 AD
TOPLAM 503 ADET