Perşembe 22 Haz 2017
anasayfa resim 2

Prof. Yavuz Aksoy Kişisel Sitesi

Yavuz Aksoy'un YTÜ 2016-2017 Akademik Yılı Açılış Töreninde verdiği "YTÜ'nün Eğitim ve Bilim Serüveni" adlı ilk dersini dinlemek için tıklayınız...

Biyografik Yavuz Aksoy videosu için tıklayınız...

Yaşam boyu edindiğim bilgi ve deneyimlerimi ve de anılarımı sizlerle paylaşmak için bu siteyi kurdum. Değişik alan ve konularda yaptığım çalışmaları ve buralara nasıl geldiğimi  “Yaşamıma Dair” başlığı altında okuyacaksınız. Yaşadığım çok renkli zamanları konu ederek, farklı ortamlarda ne gibi uğraşlar verdiğimden söz edeceğim. Bu kadar karmaşık ve o derecede yüklü bir yaşam programının altından nasıl kalktığımın tanığı olacaksınız. Sitemde bu alanlara ilişkin bölümler açılmıştır. İzlemenizi öneririm.

Bu sitenin oluşmasında büyük bir gayret gösteren ve kurulumu gerçekleştiren iki sevgili kızıma, Alev Gülsün ve Neşe Aksoy'a sonsuz teşekkürler.

Siteme Hoş Geldiniz !

Prof. Yavuz Aksoy

SİTEDEKİ YENİLİKLER

Son Yenilikler :

Kitaplarım sekmesinde Bilim Tarih Felsefe kitaplarında Salih Zeki Yaşam Öyküsü ve Eserleri bölümüne Salih Zeki'yi anma gününe ait fotograf eklendi.

Akademisyen Kimliği sekmesinde Konferanslar-Paneller bölümünde Salih Zeki'yi anma gününe ait fotograf eklendi.

Daha önceki yenilik bildirimleri :

(İlgili sayfaya gitmek için yenilik üzerini tıklayınız)

Kitaplarım sekmesinde 'Kitaplar Hakkında Söylenenler' bölümü eklendi. Bölümde Erdal İnönü'nün ve diğer bazı kişilerin kitaplarım hakkında yazdıkları mektuplar ve yazılar yer alıyor.

Kitapları sekmesinde :
Elektronik Kitaplar bölümünde
Felsefeye ilgi duyanlar için METAFİZİK [Osmanlıca'dan Çeviri]
Yavuz Aksoy'un müzikolog olarak kaleme aldığı bir hayat hikayesi :
Konserlerden sekmesinde :
Bestesi ve güftesi Yavuz Aksoy'a ait şarkı
Bestesi Yavuz Aksoy'a ait şarkı
Musiki Yaşantısı sekmesinin;
Safiye Ayla ile ilgili anılar bölümünde :
Koro ile Safiye Ayla birlikteliği bölümünde :
Yavuz Aksoy ud ile solistlere refakat ediyor:
Musiki Yaşantısı sekmesinde:
Şiirleri sekmesinde :
Emeklilik Yaşamı sekmesinde:
Yaşamı/Lise Yılları sekmesinde:
Yaşamı/Profesyonel Hayatı sekmesinde:
 

Köşe Yazısı

BİR SOYUTLAMA ÖRNEĞİ: ENLEMLER - BOYLAMLAR

Matematikçilerin kullandığı kabuller, ihmaller ve kısıtlar gibi kavramları kullanarak, yaşadığımız dünyayı tam bir küre olarak algılıyoruz. Böyle olması, bir çok yönden işleri oldukça kolaylaştırmaktadır. İşte yer yüzünü kotlamak için kullanılan enlem ve boylam kavramları için de böyledir. Bunlar hakkında herkesin belirli düzeyde bir bilgisi bulunabilir. Bu köşe yazısında biraz daha derinliğine analizler yapılacaktır. Konuyu iyi izleyebilmek ve kavrayabilmek için buraya bir de şekil koyduk.

 

Boylam (Meridyen) : Kuzey ve Güney kutuplardan geçen ve yer küreyi çepeçevre saran tam bir çemberdir. Bunların sayısı 360 adettir. İlk boylam, Greenwich'den geçen çemberdir (böyle kabul edilmiş). Oradan başlayarak doğuya ve batıya doğru, hepsi aynı karakterde ve eşit aralıklarla dizilmiş diğer boylamlar yer alır. 360 dereceyi 360 adet boylam kat ediyorsa, demek ki aralarında tepe açısı 1 derece olan komşu yaylar oluşur. Bilindiği gibi, güneş 24 saatte bu 360 derecelik yayı tarar ve buna bir gün denir. Bir gün, 24 x 60 = 1440 dakika'dır. Bunu 360 ile bölersek 4 dakika bulunur. Demek ki iki boylam arası açıklık, zamana göre 4 dakika'dır. Yani saat tutarak yürüdüğümüzü düşünelim ; her 4 dakika'da bir bir boylamın üzerinden geçiyoruz demektir. Ülkeler arasındaki saat farkları da böyle oluşur.

Enlem (Paralel) : Dünyamızın ekseninin kuzey-güney doğrultusunda dik durduğunu kabul ediyoruz. Gerçek dünya ekseni, belirli bir açıklıkla biraz yatık durumdadır. Buna Gökbilim'de Eksen Eğikliği denir. Dünyanın dönme ekseni ile yörünge ekseni arasındaki açıklıktır ki büyüklüğü 23 derece 27 dakika'dır. Eğiklik sıfır olsaydı (şekilde görüldüğü gibi) dönme ekseni yörünge düzlemine dik olurdu. Eğik durum, mevsimlerin oluşmasına, günlerin uzun-kısa olmasına neden olmaktadır. Dik eksen varsayımıyla, yer kürenin kuzey-güney doğrultusunda eşit aralıklarla dizilmiş, yer küreyi tam olarak saran çemberler Enlemler'dir. Bunların başlangıcı, yer kürenin tam ortasında bulunduğu kabûl edilen Ekvator Kuşağı'dır. Ekvator'a göre kuzeye ve güneye doğru 90 ar adet enlem çemberi vardır ve toplam olarak 180 adettir.

Karakter olarak bu çember grupları farklı yapılardadır. Örneğin boylamlar (meridyenler) hep eş çemberlerdir. Oysa enlemler (paraleller) kutuplara doğru uzunlukça kısalan çemberlerdir. Sistemin başlangıç noktası (orijin), Greenwich'den geçen çember ile Ekvator'dan geçen çemberin kesiştiği noktadır.

Şekilden de yararlanarak, sanırım enlem ve boylamlar hakkında yeterince bilgi sahibi olduk. Şimdi şu sorunun yanıtını arayalım : " Bunlar ne işe yarar ? ". Önce şunu açıklamak gerekiyor. Burada sözü edilen ve şekilde çizgiler halinde görülen enlem ve boylamlar tamamen soyut varlıklar'dır. Başlığımız bunu ifade ediyor. Dünyanın neresine giderseniz gidiniz, bu çizgilerden bir tanesini bile rastlayamazsınız, göremezsiniz. Gerçekte yoklar, ama biz onları var sayıyoruz. İşte soyutlama budur. Bir defter sayfasına dik koordinat eksenleri çizerek bir noktanın yerini işaretleyebilmek ne ise, yeryüzü üzerindeki bir noktanın yerini işaretlemek için de bunlardan yararlanılacaktır. Sonuçta iki değerden oluşan bir sistem ile yeryüzündeki bir noktanın yeri, böylece küresel olarak tanımlanmış olmaktadır. Aynen düzlemde bir noktayı tanımlama için (x ; y) yazdığımız gibi, yer yüzündeki bir noktayı tanımlamak için de (boylam ; enlem) yazmamız yeterlidir. Bunun nasıl yapıldığını örneklemek için İstanbul'un koordinatları verilmiştir :  İstanbul (Boylam : 29 derece doğu ; Enlem : 41 derece kuzey).

Bu sistemin kullanıldığı yerler çok çeşitli olup, başlıcaları şunlardır. Başta bilim insanları (astronomi, coğrayfa, fotogrametri ile ilgilenenler), denizciler, havacılar, askerler, işleri harita kullanmak olanlar (örneğin kadastrocular), vb. iş alanları ... Savaş pilotlarının hedefi tam isabetle vurmaları bu kodlamalar sayesinde sağlanmaktadır. En önemlisi de uluslararası bazı konularda, örneğin ülke sınırlarının belirlenmesinde bu kodlamaların konu olmasıdır.

Bunca soyut kavramın yanyana getirilmesiyle oluşturulan bu sistemle, saydığımız onca somut olay gerçekleştirilebiliyorsa İşte Matematik Budur !

Ziyaretçi Sayısı

Şu anda 2 konuk çevrimiçi

Babamın Hikayesi

Tıklayınız >> Tıklayınız >>

Kitaplarımdan İsteyiniz!

KİTAPLARIMDAN İSTEYİNİZ !

Yayımlanmış kitaplarımdan bazıları, yazar hakkı ya da özel baskılar nedeniyle elimde fazlalık olarak bulunmaktadır. Bunları ÜCRETSİZ olarak ve sadece kapıda ödenecek KARGO ÜCRETİ karşılığı edinmek isteyenlere HEDİYE edeceğim. Kitapların listesi aşağıda olup kitaplar hakkındaki ayrıntılı bilgiler sitede KİTAPLAR ile ilgili dosyada bulunmaktadır.
Bu kitaplardan sadece BİR ADET istenebilir. Herkese yetişmesi için ...
yavuzaksoy36@gmail.com
adresine teslim adresi ve telefon numarası ile istenilen kitabın adı bildirilmelidir. YURTİÇİ Kargo ile en kısa sürede adresinize gönderilecektir.
Sitemin Değerli Ziyaretçisi !
İstem yapılabilecek kitaplarım şunlardır :
[Tükenen kitap listeden kaldırılacaktır.]

* EVREN'DEN ATOM'A
* BİLİMLER SÖZLÜĞÜ
* MATEMATİK [VE] TARİHİ CİLT 2
* MATEMATİK [VE] TARİHİ CİLT 4
* YAŞANAN MATEMATİK CİLT 1
* YAŞANAN MATEMATİK CİLT 2
* OSMANLICA-TÜRKÇE MATEMATİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
* SEVGİ DAMLALARI [ŞİİRLERİM]

ELEKTRONİK KİTAPLAR

HEDİYE ETTİĞİM YAYINLARIMIN SAYISI 561'E ULAŞTI ...

MATEMATİK VE TARİHİ  CİLT 1 ~  3 AD
MATEMATİK VE TARİHİ  CİLT 2 ~  20 AD
MATEMATİK VE TARİHİ  CİLT 3 ~ 30 AD
MATEMATİK VE TARİHİ  CİLT 4 ~ 21 AD
YAŞANAN MATEMATİK  CİLT 1 ~ 29 AD
YAŞANAN MATEMATİK  CİLT 2 ~ 30 AD
YAŞANAN MATEMATİK  CİLT 3 ~ 27 AD
EVREN'DEN ATOM'A  ~  38 AD
ÇAĞDAŞ BİLİM  ~ 1 AD
SALİH ZEKİ YAŞAMI VE ESERLERİ ~ 2 AD
SEVGİ DAMLALARI [ŞİİRLER]  ~ 25 AD
DİFERANSİEL DENKLEMLER  CİLT 1 ~ 15 AD
INTEGRAL DENKLEMLER  CİLT 1  ~ 2 AD
MODERN MANTIK  ~ 20 AD
BOOLE CEBİRİ VE LOJİK DEVRE SENTEZİ ~ 15 AD
BULANIK MANTIĞA GİRİŞ  ~ 2 AD
BİLİMLER SÖZLÜĞÜ  ~ 30 AD
DÜNYA MATEMATİKÇİLERİ  ~ 5 AD
OSMANLICA TÜRKÇE MATEMATİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ~ 39 AD
BU DA BENİM HİKAYEM  ~  26 AD
YILDIZ ÜNİVERSİTESİ VAKIF VE DERNEKLERİ ~ 37 AD
BİLİM-FELSEFE-TIP VE TEKNOLOJİ TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR ~ 3 AD
OSMANLI'DA VE TÜRKİYE'DE MATEMATİK EĞİTİMİ VE İLK MATEMATİKÇİLER ~ 6 AD
METAFİZİK [OSMANLICADAN ÇEVİRİ]  ~ 20 AD
ONLARIN HİKAYESİ [N.KÖKDEŞ - N.HUNCA]  ~ 14 AD
GEOMETRİ [ATATÜRK]   ~ 94 AD
BANA YILDIZI ANLAT ~ 3 AD
Y.T.Ü.NİN 100 YILLIK TARİHİ ~ 4 AD
TOPLAM 561 ADET