Pazar 14 Tem 2024

Lisans Tezleri

Yazdır PDF

1. Biometrik Olarak Ağaçlar Üzerinde Artım ve Büyüme ile İlgili Matematiksel Modelin İncelenmesi

[Filiz ACAR – Matematik Mühendisliği Bölümü – 1982]

2. Diad ve Diadikler

[Ülker EKİNCİ – Matematik Mühendisliği Bölümü – 1983]

3. Bessel, Legendre, Gauss Diferansiel Denklemlerinin İncelenmesi

[Hülya KANER – Matematik Mühendisliği Bölümü – 1983]

4. Eliptik İntegraller

[Güler COŞKUNER – Matematik Mühendisliği Bölümü – 1984]

5. Kombinezonsal Lojik Devre Sentezi

O.Hakan AÇIKELİM – Matematik Mühendisliği Bölümü – 1987]

6. Türk Matematikçileri

[Meral ORHAN – Matematik Bölümü – 1988]

7. Lineer İntegral Denklemlere Ait Bazı Özel Çözümler

[Serpil ÖZTÜRK – Matematik Bölümü – 1988]

8. Matematiksel Paradokslar

[Mukaddes Temeltaş – Matematik Bölümü – 1991]

9. Diferansiyel Denklemlerin Seri Yöntemiyle İncelenmesi

[Tunç GÜNER – Matematik Bölümü – 1991]

10. Boole Fonksiyonları ve İndirgeme Yöntemleri

[Alev ARDA – Matematik Bölümü – 1992]

11. Lineer Diferansiel Denklemlerin ve Lineer Integral Denklemlerin Laplace Transformasyonu İle Çözümü

[Müslim ÖZIŞIK – Matematik Mühendisliği Bölümü – 1992]

12. Diferansiel Denklem Sistemlerinin Laplace Transformasyonu İle Çözümü

[Nazife GÜMÜŞ – Matematik Mühendisliği Bölümü – 1992]

13. Bessel Diferansiel Denklemi ve Fonksiyonları

[Fehmi İZOĞLU – Matematik Bölümü – 1992]

14. Gauss Diferansiel Denkleminin İncelenmesi

[Perihan KARAMAN – Matematik Bölümü – 1992]

15. Legendre Diferansiel Denklemi ve Legendre Polinomları

[Şemsi ŞAHİN – Matematik Bölümü – 1992]

16. Bulanık Mantık Hakkında Temel Kavramlar

[Selim TAYLAN – Matematik Bölümü – 1993]

17. Birinci Cins Integral Denklemlerin İncelenmesi

[Ayda CIRIL – Matematik Bölümü – 1993]

18. Simetrik Çekirdekli İntegral Denklemler İçin Hilbert-Schmidt Metodu

[Hüseyin VAROĞLU – Matematik Bölümü – 1994]

19. Lineer Diferansiel Denklem Sistemlerinin Laplace Transformasyonu Yardımıyla Çözümlenmesi

[Saniye ÇAĞLAR – Matematik Bölümü – 1994]

20. Bilim Adamı ve Filozof Kişiliğiyle Descartes

[Ebru UZCAN – Matematik Bölümü – 1995]

21. Doğuda Cebirin Kurucusu El-Harizmi

[Murat TEKSÜRER – Matematik Bölümü – 1995]

22. Klasik Mantık ve Aristoteles

[Yılmaz BARUT – Matematik Bölümü – 1995]

23. Bilimin Önündeki Engel : Engizisyon

[Ümit İLKBAHAR – Matematik Bölümü – 1996]

24. Tarih Boyunca Geometri

[Süleyman Ali İYİDOĞAN – Matematik Bölümü – 1996]

25. Çağdaş Bilimin Kurucusu : Albert Einstein

[Dursun YILMAZ – Matematik Bölümü – 1996]

26. 1299-1933 Döneminde Türklerde Bilim ve Eğitim Hayatı

[Elif AKSOY + Ercan ANLI – Matematik Bölümü – 1996]

27. Sayılamanın Tarihsel Gelişimi

[Murat HOŞKAN – Matematik Bölümü – 1997]

28. Eski Çağlarda Rakamlar

[Aydın AYYILDIZ – Matematik Bölümü – 1997]

29. Ünlü Türk Matematikçisi Ali Kuşçi

[Ersin ÖZDEMİR – Matematik Bölümü – 1997]

30. Bilim Tarihine Katkısı Nedeniyle Müzeler ve Müzecilik

[S.Hürol TÜREN – Matematik Bölümü – 1997]

31. Bilimde Rastlantının Yeri ve Bilime Katkısı

[Neriman KANDİL – Matematik Bölümü – 1998]

32. Bilimlerin Bilimi : Sibernetik

[Merve AYCİBİN – Matematik Bölümü – 1998]

33. Yakın Tarihimizin Ünlü Üç Matematikçisi :

Mehmet Nadir – Vidinli Tevfik Paşa – Salih Zeki

[Şebnem BELİR – Matematik Bölümü – 1998]

34. Dünyaca Ünlü Matematikçimiz : Cahit Arf

[Gülnur GÖLBAŞI – Matematik Bölümü – 1998]

35. Hilbert-Schmidt Tarafından Yapılmış Homogen Olan ya da Olmayan

İntegral Denklemler Hakkındaki Çalışmalar

[Nedret YENİCE – Matematik Bölümü – 1999]

36. Osmanlı’da Eğitim ve Bilim

[Rakip ÖZTÜRK – Matematik Bölümü – 1999]

37. Hind Matematiği ve Matematikçileri

[Cemile YILMAZ – Matematik Bölümü – 1999]

38. Carl Friedrich Gauss

[Taner ÇELİK – Matematik Bölümü – 2000]

39. Endülüs Uygarlığının Bilimin Gelişmesine Katkısı

[Yavuz KESKİN – Matematik Bölümü – 2000]

40. Cumhuriyetin Kurulma Aşamasındaki Eğitim Hareketleri

[Ü.İdil AKALIN – Matematik Bölümü – 2000]

41. Sibernetik ve Yapay Zeka

[Ersan ERKOL – Matematik Mühendisliği Bölümü – 2000]

42. Elektronik Hesabın Tarihçesi

[Devran EROĞLU – Matematik Mühendisliği Bölümü – 2001]