Pazar 14 Tem 2024

Yüzüncü Yılında YTÜ

Yazdır PDF

YÜZÜNCÜ YILINDA
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
[ÜNİVERSİTENİN TARİHÇESİ ~ 1911 - 2011]

Telif eser ;  Tarihçe

1.Baskı :  2011  ;  Tiraj  : 550 adet

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Yayını ; sıra no. 842

23 x 16 cm  ;  333 sayfa

Basım : YTÜ Basım - Yayın Merkezi

ISBN  :  978 - 975 - 461 - 475 - 6

İÇERİK : Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kuruluşundan günümüze
kadar geçirdiği tüm değişim ve gelişmeleri konu edinen ve 8
bölümden oluşan bir tarih çalışması ... 8.bölümde, 100 yıl içinde
bu kuruma her kademede hizmet verenlerin adları bulunmaktadır.
Bu listede 4235 kişi adlarıyla anılmaktadır.

-----------------------------------------------------

BANA YILDIZI ANLAT
[YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NİN YÜZÜNCÜ YILI İÇİN
HAZIRLANMIŞ BİR ANILAR KİTABI]

Telif eser  ;  Anı kitabı

1.Baskı :  2011  ;  Tiraj : 500 adet

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü yayını ; sıra no. 851

23 x 16 cm  ;  282 sayfa

Basım : YTÜ. Basım - Yayın Merkezi

ISBN :  978 - 975 - 461 - 483 - 1

İÇERİK : Editörlüğünü yaptığım bu kitapta 14 Yıldızlı Akademisyen
kimlikleri ve anılarıyla yer almıştır.
Prof.İsmet AĞARYILMAZ, Prof.Tomur ATAGÖK, Prof.Dr.Behiç ÇAĞAL,
Prof.M.Suat ÇAKMAK, Prof.Dr.Hüseyin DEMİREL, Prof.Dr.Münire
ERDEN, Prof.Nurullah GÜLTEKİN, Prof.Dr.Şeniz KABAN, Prof.Dr.
Yahya KARSLIGİL, Prof.Dr.Durul ÖREN, Prof.Dr.Yaşar ÖZDEMİR,
Prof.Dr.Ahmet TOPUZ, Okut.Dr.Selva ÜNAL, Prof.Dr.İsmail YÜKSEK.

-----------------------------------------------------

100. YILINDA
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
VAKIF VE DERNEKLERİ

Telif eser ; Tarihçe ve tanıtım kitabı

2013  ;  Tiraj : 50

Yayın sıra no. 875

23 x 16 cm  ;  219 sayfa

Basım : YTÜ.Basım-Yayın Merkezi

ISBN :  978-975-461-503-6

İÇERİK : Üniversite içinde faaliyet gösteren Vakıf ile beş dernek
ve ayrıca benzer hizmetler veren üniversitenin kendi birimleri tek
tek tanıtılmıştır. Görev alanlar ve halen görevde bulunanlar yazılmştır.

Bu kitap satılmamaktadır. YTÜ web sitesinde "Elektronik Kaynaklar" dosyasından erişilebilir.