Pazar 14 Tem 2024

Türk Musikisi Konservatuarı'ndaki Jüri Görevleri

Yazdır PDF

İ.T.Ü.Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nda artık akademik aşamalar sürecine girildi. Bu
kurumun geleceğinin akademik kadrolarının oluşması için master (yüksek lisans) ve doktora
karşılığı olarak sanatta yeterlilik aşamalarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir.Bu ise
sonuçta bir tez çalışması ve bunun savunulması (sınavı) ile sonuçlanacaktır. Bu çalışmalarda
başarılı olanlar hak ettikleri unvanları alacaklardır.

Bu konuda uygulanan yönetmelik koşullarına göre, kurulacak jürilerde tez danışmanı başkan
ve konservatuardan iki ve diğer üniversitelerden de iki olmak üzere beş kişiden oluşan bir jüri
kurulması gerekmektedir. İşte o iki öğretim üyesinin diğer üniversitelerden olması koşulu,
bu jüriler oluşurken hayli zorluk çıkarmaktadır. Çünkü çalışma konusu ile ilgili müzik bilgisi
olan ama o konservatuarın üyesi olmayan akademisyen bulmak pek kolay değildi. Bu nedenle,
ben ve sevgili arkadaşım Prof.Güner Yavuz ile bu konuya hayli katkı vermiştik. Birkaç jüride
görevlendirildik. Bazen aynı jüride, örneğin sanatçı sayın Can Etili’nin doçentlik jürisinde
olduğu gibi beraber, bazen ayrı jürilerde görevler yaptık. Aşağıya görev aldığım jürilere ait
bir dizin koyuyorum. Bu dizinde, aynı zamanda diğer jüri üyelerinin adlarını da vereceğim.
Bu vesileyle bizleri onurlandıran bu görevler, aynı zamanda musiki kariyerimizde bir yerlere
geldiğimizin de kanıtını oluşturmaktadır.

Görev aldığım tez çalışmaları ve jürileri şunlardır :

* 1998 yılı ~ Sanatta Yeterlik Tezi  ~ Tez Öğrencisi : Nurdan Tan Sunat
Tez adı :  Hamparsum Nota Yazılarından Bir Bölümünün Günümüz Notasına Çevirimi
Yeterlik jürisi :  Prof.Dr.İrfan Saygılı (tez danışmanı), Prof.Dr.Nevzat Atlığ, Prof.Dr.
Selahattin İçli, Prof.Dr.Nejat Birinci (Marmara Ü.), Prof.Yavuz Aksoy (Yıldız Ü.)


* 1993 yılı ~ Sanatta Yeterlik Tezi  ~ Tez Öğrencisi : Ertan Özkaya
Tez adı :  Tanburi Mustafa Çavuş’un Eserlerinin İncelenmesi ve Bugünün Şarkılarına    
Bir Bakış
Tez Danışmanı :  Doç.Mutlu Torun  /  Ben jürideyim ; diğerleri bilinmiyor.

* 1995 yılı  ~ Sanatta Yeterlik Tezi  ~ Tez Öğrencisi :  Atilla Ovalı
Tez adı :  Bünyesinde Artmış (Artık) İkili Aralığı Bulunan Çeşnilerin Geçkiye
Sağladığı Kolaylıklar
Tez Danışmanı  :  Doç.Mutlu Torun  / Ben jürideyim ; diğerleri bilinmiyor.

* 1996 yılı  ~ Sanatta Yeterlik Tezi  ~ Tez Öğrencisi :  Engin Şafak Gürler
Tez adı :  Türk Halk Oyunları Oyun Müziklerinin Çok Seslilik Açısından
Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Fikret Değerli / Ben jürideyim ; diğerleri bilinmiyor. /

* 1998 yılı ~ Sanatta Yeterlik Tezi  ~ Tez Öğrencisi :  M.Refik Kaya
Tez adı :  Dünden Bugüne Rebab ve Yeniden Ele Alınması
Tez Danışmanı : Doç.M.Cahit Atasoy (aynı zamanda jüri üyesi)
Yeterlik Jürisi : Prof.Dr.Selahattin İçli, Prof.Dr.Alaeddin Yavaşça, Prof. Osman
Sertkaya (İstanbul Üniversitesi), Prof.Yavuz Aksoy (Yıldız Teknik Üniversitesi)

* 2000 yılı  ~  Sanatta Yeterlik Tezi  ~ Tez Öğrencisi :  Adnan Koç
Tez adı :  Bağlama Eğitiminde Görülen Problemler ve Bunların Çözüm Yolları
Tez Danışmanı : Doç.Dr.Can Etili (aynı zamanda jüri üyesi) 
Yeterlik Jürisi :  Doç.Fikret Değerli, Prof.Yavuz Aksoy (Yıldız Teknik Üniversitesi),
Y.Doç.Afşin Emiralioğlu, Yrd.Doç.Zekeriya Başarslan (Marmara Üniversitesi)

* 2000 yılı  ~ Sanatta Yeterlik Tezi  ~ Tez Öğrencisi :  Bahri Güngördü   
Tez adı :  Abdülbaki Nasır Dede’nin “Tedkik U Tahkik”inde Geçen Makamlar ve
Dönem Bestekarlarının Eserlerinin Makamlarla Mukayesesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr.Aleddin Yavaşça (aynı zamanda jüri üyesi)
Yeterlik Jürisi :  Prof.Dr.Nevzat Atlığ, Prof.Dr.Selahattin İçli, Prof.Yavuz Aksoy
(Yıldız Teknik Üniversitesi), Prof.Dr.Mustafa Tahralı (Marmara Üniversitesi)

* 1997 yılında (Aydın) Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen
"III.Uluslararası Pamukkale Müzik ve Kültür Festivali Üniversitelerarası
Şarkı Yarışması" jüri üyeliği