Pazar 14 Tem 2024

Yıldız Üniversitesi Klasik Türk Musikisi Korosu Konserleri

Yazdır PDF

30 Nisan 1983 Konseri

 

[1982 – 1992]

1982 yılında Yıldız Üniversitesi kurulunca, Akademi zamanında kurulmuş olan koromuzun
adının, bu değişikliğe koşut olarak, Yıldız Üniversitesi Klasik Türk Musikisi Korosu olarak
değiştiğine daha önce değinmiştim. Bu ad ile ilk konserimizi  5 Şubat 1983 günü Şan Müzik
Holü’nde Safiye Ayla ile birlikte icra etmiştik.Bu süreç 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi
(Y.T.Ü.) kuruluncaya kadar yaklaşık on yıl devam edecektir.  

Bu sürecin önemli bir özelliği ve ayrıcalığı şudur. Üniversite’nin kuruluşunda Rektörlüğe bağlı
bölümlerden  biri de Güzel Sanatlar Bölümü’dür. Bu bölümün Başkanlığına, büyük bir isabetle, sanatçı kardeşim sevgili Prof.Güner Yavuz getirilmişti. İşte bu şekilde, artık koromuz bu birime bağlı olarak çalışmalarını sürdürecektir. Ben de bu bölümde Başkan Yardımcısı olarak görev
almıştım.

Bu sürede koro çalışmalarının, konser repertuarlarının, sahne ve sair hazırlıklarının tamamı bizzat
tarafımdan yürütülmekte olup, konserler de yine tarafımdan yönetilmektedir.  

Bu on yıl içinde bir çok konser gerçekleştirildi. Bunların bir dökümü, tarih sırasına göre ve içerik
olarak icra edilen eserlerin adlarıyla tanıtılacaklardır. Varsa konserlerin bir özelliği bu da ayrıca
belirtilecektir. Solistler, adları ile anılacaklardır.


ULUSLARARASI HALİÇ HAFTASI NEDENİYLE VERİLEN KONSER
30 NİSAN 1983, SAAT 16.00  ~  YER  :  SHERATON OTELİ BALO SALONU

I.KISIM
Gülşende yine ah-ü enin eyledi bülbül
Çekmiş yüzüne nikab-ı işve
Hab-ı gah-ı yare girdim arz için ahvalimi
Sevda ile dillendi bu son şarkı sesinle
Her dilden ol meh çalmıyor
Aşık oldur ki kim kılar feda cananına
Esti nesim-i nev bahar, açıldı güller subh-u dem
Erdi bahar sardı yine neş’e cihanı
II.KISIM :  İstanbul Türküleri
Darıldın mı gülüm bana
Beyoğlu’nda gezersin, gözlerini süzersin
İstanbul’dan Üsküdar’a yol gider çavuş yol gider
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
Çaya indim çay susuz
Pencereden kar geliyor
Yangın olur biz yangına gideriz
Üsküdar’a gideriken aldı da bir yağmur


YILDIZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANALAR BÖLÜMÜ SUNAR
21 MAYIS 1983 , SAAT 14.30 , ÜNİVERSİTE KONFERANS SALONU

I.KISIM
[SHERATON BALO SALONUNDA YAPILAN KONSERİN I.KISMI İLE
TAMAMEN AYNI REPERTUAR]
II.KISIM
Bir kızıl goncaya benzer dudağın (solist : Esma Akdumanlar)
Yıllarca bekledim benim olmanı (solist : Erkan Berkün)
Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini (solist : Yudum Yontan)
Şu gönlüme bir sevgili aradım (solist Salih Çalışır)
Elbet bir gün buluşacağız (solist : Lale Özyavuz)
Dil seni sevmeyeni, sevmede lezzet mi olur
Serahaten acaba söylesem darılmaz mı (Tereddüt)
Erişdi nev bahar eyyamı
Beni sensiz hiç düşünebilir misin ?
Kaçsam bırakıp senden uzak
Benim gönlüm bir kelebek
Bir peri masalı kulaklarına

Not : Bu konserin bir özelliği üç eserin koro mensuplarına ait olmasıdır.
Yıllarca bekledim benim olmanı adlı şarkı Udi İsmail Birateş’in bestesi ;
Şu gönlüme bir sevgili aradım adlı şarkı Kanuni Fatih Turan’ın bestesi ve
Beni sensiz hiç düşünebilir misin adlı şarkı da benim bestemdir.  YILDIZ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE KÜLTÜR HAFTASI KONSERİ
10 HAZİRAN 1983 , SAAT 16.30, KONSER SALONU

I.KISIM
Çini giysusuna zenciri teselsül dediler
Ab-ü tab ile bu şeb haneme canan geliyor
Ey gül ne acep silsile-i müşki terim var
Bin zeban söylersin ol çeşm-i suhan perdaz ile
Muntazırım teşrifine hazır kayık
Yine bağlandı dil bir nevnihale
Şu güzele bir bakın bakışı nur saçıyor
Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca
Üç gün olmuş bu yayladan gideli
Bahçeye bar diyemem
II.KISIM  ~ İSTANBUL TÜRKÜLERİ
Darıldın mı gülüm bana
Beyoğlunda gezersin
İstanbul’dan Üsküdar’a yol gider
Gemilerde talim var
Gemim gidiyor baştan
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
Pencereden kar geliyor
Çaya indim çay susuz
Yangın olur biz yangına gideriz

Not : Bu konserimize saz sanatçıları Kemani Kemal Demir ile Kanuni Ahmet
Cennetoğlu da katkı vermişlerdir. Kemani Avni Atun artık koromuz elemanıdır.

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ SUNAR
YILDIZ ÜNİVERSİTESİ KLASİK TÜRK MUSİKİSİ KOROSU KONSERİ
10 ARALIK 1983 , SAAT 14.30 , KONFERANS SALONU

I.KISIM
Çıkmaz derunü dilden efendim muhabbetin
Gül yüzlülerin şevkine gel nuş edelim mey
Nar-ı firkat şule paş oldukça sinem dağlıyor
Emeli meyli vefa sende de var bende de var
Ne semtten canım bu geliş
Varalım kuy-i dilaraya gönül hu diyerek
Nedir bu haletin ey meh cemalim
Yine yol göründü
Bak şu güzel köylüye
Yüce dağ başında yatmış uyumuş
II.KISIM
Biz alüde-i sagarı badeyiz
Ey bülent ahter
Her dilden ol meh çalmıyor
Asude fikrim avarelendi
Yine bir gül nihal
Karlı dağı aştım geldim
Elmas senin yüzün gören
Yürürkde yaylasında
Kahve yemenden gelir

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ SUNAR
YILDIZ ÜNİVERSİTESİ KLASİK TÜRK MUSİKİSİ KOROSU KONSERİ
7 NİSAN 1984 , SAAT 14.30 , ÜNİVERSİTE KONSER SALONU

I.KISIM
Ah bulunmaz nevcihansın
Bir elif çekti yine sineme canan bu gece
Serapa hüsnü ansın, dil sitansın
Yetmez mi sana bisterü balin kucağım
Bıçak düşmez belinden efem
Gönül vermişken el çektim güzelden
Efem şimdi eller sözüne kandı
Bu sevda ne tatlı yalan
Gönül adlı bülbülüm var
İndim yarin bahçesine gül dibinde gül biter
Yemenimde hare var, yüreğimde yare var
II.KISIM
Canda haysiyet mi var sevda-yı canan olmasa
Düşme ey aşık hayale yağma yok
Etme bihude figan vazgeç gönül
Fesliğen ektim gül bitti
Sevdi gönlüm ey melek sima seni
Bir vefasız yare düştüm
Bari felek ben yüzüne söyleyim
Rüzgar uyumuş ay dalıyor
Kır atıma bineyim

Not : Bu konserimizde, keman sanatçısı ve bestekar sayın Nezahat Soysev
ilk kez koromuzla birlikte oldu. 

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ II.SANAT VE KÜLTÜR HAFTASI
YILDIZ ÜNİVERSİTESİ KLASİK TÜRK MUSİKİSİ KOROSU KONSERİ
11 MAYIS 1984  ;  SAAT 16.30  ;  Y.Ü.KONSER SALONU

I.KISIM
Gelse o şuh meclise
Gülşende yine ahü enin eyledi bülbül
Aldıkça ele gamzeleri saz-ı muhabbet
Habı gahı yare girdim arz için ahvalimi
Aşık oldur ki kim kılar canın feda cananına
Yüzündür cihanı münevver eden
Yine bir gülnihal aldı bu gönlümü
Erdi bahar sardı yine neşe cihanı
Darıldın mı gülüm bana

II.KISIM
SAZESERLERİ
Kürdilihicazkar Sazsemaisi (solist : Fatih Turan - ud)
Çeçen Kızı (solist :  Fatih Turan – ud)
Üç Saz Eserini Seslendirenler
Rast Methal                    Prof.Dr.İbrahim Sezginman (keman)     
Mahur Sazsemaisi          Prof.Dr.Sabahattin Çağlayan (kanun)
Düğün Evinde                Doç.Yavuz Aksoy  (ud)
SOLOLAR
Hançeri aşkınla ey yar  (solist : Hakan Balkı)
Unutamam seni  (solist :  Müfit Arpacı)
Ah bu gönül şarkıları  (solist : Naciye Demir)
Maziyi nasıl taşlara çizmişse denizler (solist : Hüseyin Alkan)
Belki bir sabah geleceksin (solist : Salih Çalışır)
Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım (solist : Yudum Yontan)
Annem (solist :  Mehmet Özsöz)
III.KISIM
Yine neşeyi muhabbet
Saydeyledi bu gönlümü
Ülfet etsem yar ile ağyare ne
Yeşil gözlerini ufkuma ger ki
Var mı hacet söyleyim ey gültenim
Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan
Hani o bırakıp giderken seni
İşveyle, fısıltıyla, gülüşle
Gönlümü başka emellerle avutsaydım
Mavi hatıralarla dolu Erdek’te zaman

MİLLETLERARASI GENÇLİK YILI VE III. SANAT VE KÜLTÜR HAFTASI
YILDIZ ÜNİVERSİTESİ KLASİK TÜRK MUSİKİSİ KOROSU KONSERİ
8 MAYIS 1985 , ÇARŞAMBA , SAAT 16.00 , Y.Ü.KONSER SALONU
11 MAYIS 1985 , CUMARTESİ, SAAT 14.30 , Y.Ü.KONSER SALONU

I.KISIM
Dün gece bir bezmi meyde ah edip anmış beni
Dün gece sende, ben derdi mende
Nazlım ne kadar güzel yüzün var
Bana bir aşk masalından şarkılar söyle (solist : Erkan Berkün)
Dök zülfünü meydana gel
Saçlarına bağlanalı ey peri
Ben buyi vefa bekleriken suyi çemenden
Taç olsan başıma takmayacağım (solist : Naciye Demir)
Yemeni bağlamış telli başına
II.KISIM
BESTEKAR MÜNİR NURETTİN SELÇUK’TAN SEÇİLMİŞ ESERLER
Gül yüzünde göreli zülfü semen say gönül
Sevda ile dillendi bu son şarkı sesinle
Dönülmez akşamın ufkundayız (solo kısmı : Osman Bahadır)
Kalamış - Yok başka yerin (solo kısmı : Hakan Balkı)
Varalım kuy-i dilaraya gönül hu diyerek
Erdi bahar sardı yine neşe cihanı

Not : Bu konserin II.Kısmı Münir Nurettin Selçuk’u anmak üzere düzenlendi.
Oğlu sanatçı Timur Selçuk da davet edildi,  Timur Selçuk, II.Kısım başlarken
babası hakkında bir konuşma yaptı. Bu konserde iki kanun sanatçısı S.Nazif İlter
ile Şehvar Beşiroğlu ilk kez koromuzla birlikte oldular. Bu konserde Haluk Dirim
de koristler arasında bulunuyordu.

ÜNLÜ TÜRK BESTECİSİ DEDE EFENDİNİN ÖLÜMÜNÜN 140.YILINDA ANMA KONSERİ VE TAMAMI ONUN ESERLERİNDEN OLUŞAN BİR PROGRAM
YILDIZ ÜNİVERSİTESİ KLASİK TÜRK MUSİKİSİ KOROSU KONSERİ
17 ŞUBAT 1986 , SAAT 17 , İ.T.Ü.MAÇKA KAMPÜSÜ G AMFİSİ

I.KISIM
Gözümde daim hayali cana
Görsem seni doyunca
Üftadenem ey bi vefa
Ey bülend ahter-i meh-i sahip kerem
Yüzündür cihanı münevver eden
Yine bir gül nihal
Ah bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim
El benimçün seni sarmış biliyor
Bir verdi rana ettim temaşa
II.KISIM
Yine neşeyi muhabbet
Çoktur gönülde dağı melalim
Aşkınla ben ey nazenin
Mah yüzüne aşıkanam
Ey but-i nev eda
Şu karşıki dağda bir yeşil çadır
Baharın zamanı geldi
Benliyi aldım  kaçaktan

Not : Bu konserin gerçekleşmesinde sayın Prof.Dr.Selahattin İçli’nin büyük katkıları
oldu. Koromuzun sazlarına Konservatuardan öğrenciler de destek oldu.
Bu konser ile ilgili olarak, TRT 2 den davet aldım ve SANAT DERGİSİ adlı programda
Dede Efendi hakkında, yaklaşık 20 dakika süren bir konuşma yaptım. Bu konuşmam
CD de kayıtlıdır. Bu konserin CD kaydı arşivimde bulunmaktadır.     

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ SANAT GÜNLERİ ‘ 86
Y.Ü.KLASİK TÜRK MUSİKİSİ KOROSU KONSERİ
9 MAYIS 1986 ;  Y.Ü.KONFERANS SALONU
I.KISIM
Senden bilirim yok bana bir faide ey gül
Sevdiğim cemalin çünki göremem
Edalı bir yosma kararım aldı
Kına mı yaktın eline Emine
Yunus gibi (solistler :  Işım Genç , Hakan Balkır)
Ben hazan yaprağı yerlerde
Gül açarken bahçemde (solist : Erkan Berkün)
Dağ perisi
Değdi saçlarıma bahar gülleri
Tel tel taradım zülfünü
II.KISIM ~ I.BÖLÜM
Yeter acı çekme derler (solist : Mehmet Özsöz)
İstanbul türküsü (solist : Mehmet Özsöz)
Şarkılar yazdım sana  (solist : Naciye Demir)
Ah bu gönül şarkıları (solist :  Naciye Demir)
NOT : Bu dört solo şarkıya ben tek olarak ud ile eşlik  ettim.
II.BÖLÜM
Üç gün olmuş bu yayladan gideli
Bahçeye bar diyemem
Kahve Yemen’den gelir
Maya dağdan kalkan kazlar
Pencere açıldı Bilal oğlan
Yangın olur biz yangına gideriz

Y.Ü.KLASİK TÜRK MUSİKİSİ KOROSU KONSERİ
DEDE EFENDİ’Yİ ANMA KONSERİ
27 ARALIK 1986 ;  SAAT 14.  ;  Y.Ü.KONFERANS SALONU

NOT : Bu konserde, 17 Şubat 1986 günü Dede Efendi için icra edilen konser
programı aynen uygulanmıştır. Yani bir önceki konserin tekrarıdır. O konser
İ.T.Ü.Maçka Kampüsü’nde yapılmıştı. Orada izleyemeyenlerin isteği üzerine
Üniversitemizde yeniden icra edilmiştir. Bu konserde Devlet Klasik Türk M.
Korosu’nun dört elemanı koromuza eşlik etmiştir :  Celil Mataracı (Keman),
Osman Nuri Özpekel (ud), Aziz Şenol Filiz (ney) ve Ferruh Yarkın (kudüm).
Diğer sazlar : Nezahat Soysev (keman) ve İsmail Birateş (ud)’tir.

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ SANAT GÜNLERİ ‘ 87
Y.Ü.KLASİK TÜRK MUSİKİSİ KOROSU KONSERİ
9 MAYIS 1987  ,  SAAT 14.30,  KONFERANS SALONU
I.BÖLÜM
Tuti-i mucize guyem ne desem laf değil
Etti o güzel ahde vefa, müjdeler olsun
Dil harab-ı aşkınım sensin sebep berbadıma
Olmaz ilaç sine-i sad pareme
Dönülmez akşamın ufkundayız
Gel gitme kalmasın gözüm yollarda
Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına (solist : Işım Genç)
İncecikten bir kar yağar (Elif türküsü)
Yine bağlandı dil bir nevnihale
Hicran gönül belası
II.BÖLÜM
Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur
Vücud ikliminin sultanısın sen
Saçlarına bağlanalı ey peri (solist :  Özlem Eser)
Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem
Benim gönlüm bir kelebek
Var mı hacet söyleyim ey gültenim
Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan (solist : Erkan Berkün)
Hani o bırakıp giderken seni
İşveyle, fısıltıyla, gülüşle
Mevsimler yas tutup, çöller ağlasın

GENÇLİK GÜNLERİ ‘ 88
YILDIZ ÜNİVERSİTESİ KLASİK TÜRK MUSİKİSİ KOROSU KONSERİ
13 MAYIS 1988 ,  SAAT 15 ,  KONFERANS SALONU
I.KISIM [HİCAZKAR MAKAMINDAN ESERLER]
Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden
Benim servi hıramanım, benim sen nemden incindin
Gönümü duçar eden bu hale hep
Lezzet almış geçmiyor sevdayı dildardan gönül (solist : Mustafa Yeğin)
Mestim bu gece, sen de bana mest olarak gel
Ben sana gönül vereli bak ne hal oldum
Senelerce aşkı anmış
Bahar geldi gül açıldı, aşka geldi bülbül şimdi
Çiçekler derleyeyim, bir demet eyleyeyim
Yüzün güllerden ince, sesin bülbülden tatlı
Gül dalında öten bülbülün olsam
II.KISIM [KÜRDİLİHİCAZKAR MAKAMINDAN ESERLER]
Birlikte bir akşam meynuş edelim gel
Nazımda senin özlediğim eski cefa yok
Düşer mi şanına ey şeh-i huban (solist : Eşref Sevinç)
Nereden sevdim o zalim kadını (solist : Özlem Eser)
Sen gül ki gönüllerde bahar mevsimi gelsin
Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan  (solist : Göktürk Demirok)
Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir  (solist : Işım Genç)
Ey şeh-i  sertab ey dürri nayab
Gidelim Göksu’ya bir alemi ab eyleyelim

NOT : Bu konserin sazları Ritm Saz Vehbi Balak dışında tamamen profesyonel
sanatçılardan oluşmuştu : Kemal Demir (Keman), Celil Mataracı (Keman), Ahmet
Cennetoğlu (Kanun), Osman Nuri Özpekel (Ud), Aziz Şenol Filiz (Ney).

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ KLASİK TÜRK MUSİKİSİ KOROSU KONSERİ
25 MAYIS 1989 , SAAT 16 ,  ŞİŞLİ KAMPÜSÜ KONFERANS SALONU
I.KISIM
Habı gahı yare girdim arz için ahvalimi 
Aşık oldur kim kılar canın feda cananına
Dil harabı aşkınım sensin sebep berbadıma
Olmaz ilaç sinei sad pareme
İncecikten bir kar yağar (Elif Türküsü)
Cana rakibi handan edersin
Neden hiç durmadan sevmiş bu gönül (solist : Işım Genç)
Neler çektim neler canan elinden
Nedir bu haletin ey meh cemalim
Havada bulut yok bu ne dumandır
II.KISIM
Ud Solo  (Solist : Muhteşem Baran)
Şahane gözler şahane
Ayağına giymiş sedef nalini
Köşküm var deryaya karşı
Dağlar dağlar viran dağlar
Gide gide aman yarelerim dirildi
Maya dağdan kalkan kazlar
Pencere açıldı Bilal oğlan

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ KLASİK TÜRK MUSİKİSİ KONSERİ
10. YIL KONSERİ , 26 MAYIS 1990, SAAT 14.30, KONFERANS SALONU
I.KISIM
Nideyim sahn-ı çemen seyrini, cananım yok
Saydeyledi bu gönlümü bir gözleri ahu
Ülfet etsem yar ile ağyara ne
Deli gönül gezer gezer gelirsin (solo kısmı : Yavuz Aksoy)
Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye
Değdi saçlarıma bahar gülleri
Yar saçların lüle lüle
Sevmediğim günler bile güzelsin
Maya dağdan kalkan kazlar
II.KISIM
Ud Solo (solist : Muhteşem Baran)
Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan (solist : Özlem Eser)
Sislendi hava tarfı çemenzarı nem aldı (solist : Göktürk Demirok)
Hançeri aşkınla ey yar (solist Mustafa Yeğin)
Gel benim ruhumun hikayesi gel (solist : Işım Genç)
Sevmiyorum seni artık gözlerimi geri ver (Solist : Seçil Ak)
Feryad ile yad eyler iken
Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur
Vücud ikliminin sultanısın sen
Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime
Beni sensiz hiç düşünebilir misin ?

NOT : Bu konserde üç eserim (bestem) seslendirildi. Çok da başarılıydı.
1) Sevmediğim günler bile güzelsin,
2) Gel benim ruhumun hikayesi gel
3) Beni sensiz hiç düşünebilir misin ?
Bu konserin sazları da, Muhteşem Baran dışında ilk kez koromuzla birlikte
oldular :  Eser Tarcan (Keman), Serap Aybar (Kanun), Özata Ayan (Tanbur),
Mustafa Özsaraç (Ney)